اوقات شرعی قم و قمشه از زیج بهادرخانی
53 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی