ریاضی به حساب احتمالات بر پایه ریاضیات جدید
52 بازدید
محل نشر: مؤسسه سیدمحمدباقر صدر
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی