ذاتی و عرضی در ادیان از نگاه دیگر
49 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد و تیر 1380 - شماره 1 (25 صفحه - از 67 تا 91)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی بر این باورند که دین در تعریف، ذات و ماهیت ارسطویی ندارد، و سراغ ذاتیات و عرضیات دین بدین نحو رفتن تلاشی بیهوده است. بر این پایه مسائلی چون زبان عربی، فرهنگ عرب، طب و نجوم، جمیع پرسشها و داستانها و رخدادهایی که ذکرشان در قرآن و سنت است، همچنین مسائلی از فقه، حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و... همه عرضی دین اسلام به‌شمارمی‌روند. در پاسخ چنین می‌گوییم که شناخت دین در گرو شناخت آن به تعریف ارسطویی (تعریف مقولی) منحصر نیست، بلکه راهکارهای دیگر نیز وجود دارند. به بیان دیگر اگر راهکار ارسطویی بسته است، سایر راهکار و شیوه‌ها باز است بویژه که نویسنده محترم «بسط تجربه نبوی» که روی‌کردی «فوق مقولی» و برخاسته از تجلیات کشف و شهود در مبانی عرفان و با حکمت متعالیه همخوان است را پذیرفته و قلمرو مقاله خویش را بررسی دین در مقام ثبوت دانسته است. بر این اساس (فوق مقولی)، دین اسلام، قرآن و کلمات پیامبر و پیشوایان دین (علیهم السلام) همه یک حقیقت نورانی بسیط را تشکیل می‌دهند (ذاتی و عرضی مقولی نمی‌پذیرند) و همه مراتب و درجات یک امر بسیطند، خواه عربی باشد یا فرهنگ عرب و فقه و سایر سؤالات و حوادث و مسائلی که در اسلام رخ نموده است. و اینک توضیح سخن: